Nhân vật

Hoạt động rà phá bom mìn và vật nổ

Chuỗi hình ảnh hoạt động rà phá bom mìn

Z4394801424435 D026270897081cbd245d8775bb29ab96

Z4394801358127 2ddeb5ebc5e7422dd4fbfcfc662aabf1

Z4394801424691 Ed5f1d0a0ac031f174f10461c33d3ac2

Z4394801354622 619d77146c97ad0517a4fa02c36c2914

Z4394810976775 4fe27bdc6315f8ee2199d38711d1192c

Z4394801390684 3b263a7a641792686d59a90896bdbc65

Z4394801418837 9136ca8f7c0a112e6c43a47f21ba9a60

Z4394801401982 3a6378f95107e5e937db7c5203a911c5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT CÙNG TÁC GIẢ

Back to top button