Đời sống

TAY CHIÊU ĐẬP NIÊU CÓ VỠ?

Hôm nay ngày 13 tháng 8- Ngày Quốc tế người thuận tay trái là một trong những ngày Quốc tế được tổ chức hàng năm để tôn vinh sự độc đáo và khác biệt của những người thuận tay trái.

 

Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1976 bởi Dean R. Campbell, là người thành lập của Lefthanders International, Inc

Ngày Quốc tế người thuận tay trái được tạo ra để ca ngợi sự độc đáo và nâng cao sự hiểu biết về lợi ích và bất lợi của người thuận tay trái, trái ngược lại với thế giới của người thuận tay phải. Sự kiện để tôn vinh sự độc đáo và khác biệt của một tập hợp riêng biệt chiếm 7 đến 10 phần trăm của dân số thế giới.

Có rất nhiều người thuận tay trái nổi tiếng, như Michelangelo, Leonardo da Vinci, Paul McCartney, David Bowie, Jimi Hendrix, James Baldwin, Nikola Tesla, Oprah Winfrey, Bill Gates và Steve Jobs…

Nhưng hôm nay, #VSDF muốn gợi ý cho bạn một câu chuyện khác:

• Bạn có biết những người khuyết tật tay phải, họ tập viết bằng tay trái không?

• Bạn có biết những người còn không có tay để viết không?

Họ không cần có thêm một ngày để được tôn vinh, nhưng họ rất cần xã hội quan tâm đến họ đấy.

#VSDF #tiengnoinguoikhuyettatvietnam

Tg: Trần Quốc Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button